Kdo vede česká média? Kvě28

Tags

Related Posts

Share This

Kdo vede česká média?

Kdo vede česká média? Ženy, nebo muži?

Jaký je poměr pracujících žen a mužů v českých médiích? Jak je na tom Česká republika v porovnání se zahraničím? Jak je pro ženy těžké dostat se na vysokou pozici v médiích? Stojí ženy o to? Jsou stejně ohodnocené jako muži, pokud se na vysoké pozice dostanou?

Diskusi moderuje Alice Němcová Tejkalová (FSV UK) a zúčastní se jí Petra Fundová (generální ředitelka Burda Praha), Kateřina Mahdalová (šéfredaktorka datovazurnalistika.cz) a Jiřina Šmejkalová (odborná asistentka FSV UK).

Rozpravy se natáčejí, takže můžete akci sledovat živě, nebo později ze záznamu. Živě se bude diskuse vysílat na webu Rozprav, PRESSpektiv a Médiáře. Rozpravy o českých médiích je název série diskusí, které pořádá Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK pravidelně každý měsíc na aktuální nebo nadčasové téma z oblasti médií pro studenty a zainteresovanou veřejnost.

Vstup zdarma.

Kdy: 28.5. 2015, od 18:30 hod.

Budova Hollar, FSV UK., Praha

Více informací

(mik)