BRAIN&BREAKFAST

Pravidelné setkání nad snídaní tentokrát na téma vzdělávání – jaké jsou možnosti v 21.století, jak proměnit českou školu a připravit se na budoucnost?

3M připravilo zajímavé téma. Nové trendy a technologie sebou přinášejí různé změny ve společnosti. Reaguje na to dostatečně naše školství a vzdělávací systém? To je diskutabilní. A proto na tuto akci přijali pozvání i někteří odborníci z řad vzdělávání. Jako například Lukáš Šlehofer, lektor na VŠ, autor rozvojových Kurz pro děti. 3M slibuje diskuzi i na možnosti použití alternativních metod – aby škola dovolila dětem věci přežít a zkusit. Uvidíme jak se hostům podaří tohle zajímavé téma rozebrat.

Akci pořádá společnost 3M. Tento typ setkání nad snídaní probíhá pravidelně, každý měsíc. Akce je přístupná i pro veřejnost- určená pro otevřené a fajn lidi, kteří mají zájem se podívat a poslechnout si inspirativní osobnosti.

Vstup zdarma po rezervaci. Přihlašujte se do 12. 6. 2015 na jmasek@mmm.com .

Datum a čas: 18.6. 2015, od 8:30

3M Česko, Inovační centrum, V Parku 2343/24, Praha 4

(kat)